ราคาซ่อมล้อแม็กซ์
(ล้อแต่ละรุ่น อาจมีรายละเอียดงานแตกต่างกัน สามารถสอบถามก่อนเพื่อสรุปราคาก่อนตัดสินใจ)

ราคาทำสีบรอนซ์,ดำ

“15 วงละ 450.- บาท 4 วง 1,800.-  บาท

“16 วงละ 500.- บาท 4 วง 2,000.-  บาท

“17 วงละ 600.- บาท 4 วง 2,400.-  บาท

“18 วงละ 800.- บาท 4 วง 3,200.-  บาท

“19 วงละ 900.- บาท 4 วง 3,600.-  บาท

“20 วงละ 1,000.- บาท 4 วง 4,000.-  บาท

(ล้อแต่ละรุ่น อาจมีรายละเอียดงานแตกต่างกัน สามารถสอบถามก่อนเพื่อสรุปราคาก่อนตัดสินใจ)

ราคาทำสี  สีพิเศษ   เช่น เทาดำ, ขาว, ทอง เป็นต้น
(ทำสี จะรวมเช็คขดให้ ถ้าไม่พบล้อดุ้ง จะคิดในราคาทำสี )

“15 วงละ 500.- บาท 4 วง 2,000.-  บาท

“16 วงละ 600.- บาท 4 วง 2,400.-  บาท

“17 วงละ 700.- บาท 4 วง 2,800.-  บาท

“18 วงละ 900.- บาท 4 วง 3,600.-  บาท

“19 วงละ 1,000.- บาท 4 วง 4,000.-  บาท

“20 วงละ 1,200.- บาท 4 วง 4,800.-  บาท

(ล้อแต่ละรุ่น อาจมีรายละเอียดงานแตกต่างกัน สามารถสอบถามก่อนเพื่อสรุปราคาก่อนตัดสินใจ)

ราคาดัดคด ไม่ทำสีให้ แต่ทางร้านจะแต่งขอบให้ค่ะ 

“15 วงละ 300.- บาท 4 วง 1,200.-  บาท

“16 วงละ 350.- บาท 4 วง 1,400.-  บาท

“17 วงละ 400.- บาท 4 วง 1,600.-  บาท

“18 วงละ 500.- บาท 4 วง 2,000.-  บาท

“19 วงละ 700.- บาท 4 วง 2,800.-  บาท

“20 วงละ 900.- บาท 4 วง 3,600.-  บาท

(ในราคานี้ที่แจ้งไป อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเนื่องจากความยากง่ายของงาน เช่น หน้าแปลนคด เชื่อมแตก เชื่อมขอบ เป็นต้น สอบถามและส่งข้อมูลเพื่อประเมินช่วงราคาก่อนซ่อม)

 

*** หมายเหตุ ราคาข้างต้น เป็นราคาที่รวม ตัดคต ทำสี เปลี่ยนจุ๊บ และถ่วงล้อ 
       หากลูกค้าต้องการเชื่อมแตก จะมีราคาค่าเชื่อมเพิ่มเติม โดยทางร้านจะแจ้งให้ทราบก่อนการซ่อม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถ Add Line @Maxexpressservice หรือโทร 0813328414

ติดต่อร้านซ่อมแม็กซ์ แม็กซ์เซอร์วิสเอ็กเพลส